Υποδομές DataCenter Network & WiFi

Networking

Cloud Infrastructure

VMWare Virtualization

Foertigate

Firewalling and Security

Ξεχωρίζουμε ανάμεσα στο πλήθος

Δημιουργήστε την επιχείρησή σας

Data Center

Μπορούμε να υποστηρίξουμε διακομιστές και δικτυακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των συσκευών, του εξοπλισμού και των τεχνολογιών υποδομής πληροφορικής που περιλαμβάνει ένα κέντρο δεδομένων Data Center

Network & WiFi

Υλοποιούμε τη δικτύωση Data Center, γραφείων, επιχειρήσεων, σχετικά με την δρομολόγηση, εγκατάσταση
και παραμετροποίηση δικτύων,  ολοκληρωμένες
λύσεις WiFi, αναλαμβάνουμε
τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την παρακολούθηση
και την αναβάθμιση ενός δικτύου καθώς
παρέχουμε λύσεις VPN και firewall.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσετε για την ανάπτυξη και την ασφάλεια των υποδομών σας.