Δημιουργικές λύσεις

Σχέδια σχετικά με τις δοκιμές διείσδυσης και τις αξιολογήσεις ασφαλείας μπορούν να παρασχεθούν μετά από συζήτηση
Έχουμε πολλές γνώσεις στο αντικείμενο όπως:

Azure Active Directory
Microsoft Endpoint Manager “Intune”
User and Conditional Access Policies Permissions
Encryption
Penetration Test
Antivirus
Compliance Policy
Σχέδια Ελέγχου
Πολιτικές ασφαλείας

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσετε για την ασφάλεια των υποδομών σας.